Photo Gallery - Islamabad Iftar at Margalla Motel - September 2009

IFTAR AT ISLAMABAD - Margalla Motel - 12 September 2009


Iftar Organized by TPA Islamabad.